06 - 53 54 46 79

 info@kringwijs.nl

KRINGWIJS 

Verbindt, activeert en stimuleert samensturing

WELKOM

Stichting Kringwijs werkt aan een samenleving waarin mensen elkaar opzoeken en elkaar vragen om mee te denken over oplossingen, ook als er wat aan de hand is. Wereldwijd en zeker ook in Nederland is veel kennis en ervaring opgebouwd hoe je stappen kunt zetten naar zo’n samenleving. In samenwerking en in gesprek met mensen, organisaties, zorg en overheid. Wij zien het als onze taak deze kennis en ervaring uit de praktijk blijvend te delen en te ontwikkelen.

DIT IS KRINGWIJS

DIVERSITEIT

Vanuit je eigen positie heb je altijd gelijk. De ander dus ook. Dat besef maakt de weg vrij voor gedeelde oplossingen vanuit ieders eigenheid.

INSLUITEN EN VERBINDEN

De beste oplossingen maak je met iedereen die deel is van de situatie. Ruimtegevend aan ieders positie, ervaring, mening en gevoelens en koersend op een plan van allemaal. 

EIGENAARSCHAP

Zelf besluiten nemen en regie voeren over je eigen aandeel in de oplossing. Daar worden mensen en organisaties beter van.

WAAR MAKEN WIJ HET VERSCHIL?


Het helpt onze samenleving om te verbinden, te betrekken, horen, gehoord te worden, in gesprek te zijn en te blijven. Vanuit mensen en niet voor mensen. De regie laten waar deze hoort en niet ingrijpen in andermans leven en niet besluiten nemen over de hoofden van mensen heen. Vanuit dit besef is ooit de Eigen Kracht Centrale opgericht, de organisatie in Nederland die mensen ondersteunt bij het behouden van regie in ingrijpende situaties waar besluiten nodig zijn. Vanuit dezelfde bron is Kringwijs ontstaan, een organisatie die overheid en (maatschappelijke) organisaties ondersteunt bij veranderprocessen om te werken vanuit deze visie.

Voorbeelden van activiteiten en projecten:

  • Ontwikkeling nieuwe aanpak bemoeizorg
  • Verandertraject sociale wijkteams
  • Inrichten activerende communicatie inwoners gemeente
  • Aanjaagfunctie familiegroepsplan
  • Ontwikkeling aanpak passend onderwijs
  • Intervisie jeugdbeschermers
  • Luis in de pels bij beleidsontwikkeling gemeenten en (maatschappelijke) organisaties 

Nieuwsgierig of de aanpak van Kringwijs aansluit bij uw vraag? Neem contact met ons op!

WIJ DOEN HET GRAAG SAMEN

Stichting Kringwijs ondersteunt overheid en maatschappelijk middenveld bij veranderprocessen en het werken vanuit een verbindende samenlevingsvisie. Dat doen we altijd in samenspraak en op maat, vanuit de waarden die we voorstaan. Wilt u meer weten of wilt u dat we meedenken of onze aanpak bij uw vraag aansluit? Neem contact met ons op.

Op de hoogte blijven van de activiteiten en resultaten? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.